Repertoirelister

9 læsninger, 2021

Halleluja fra Händels Messias 

Øvestemmer: (Bemærk vi synger den en tone lavere dvs. i C-dur) 

sopran: https://www.youtube.com/watch?v=GUhfh9DDeis

Alt: https://www.youtube.com/watch?v=WXHJBvOM_mU

Tenor: https://www.youtube.com/watch?v=TpfNJmOPQOI

Bas: https://www.youtube.com/watch?v=Dv3BLd3GC-c

 

De Ni Læsninger

Nr. Herlev kirke 5. december kl. 14.00 i Nr. Herlev Kirke

Præludium: In the bleak Midwinter            

Indledning

Fællesalme: 

1. læsning: Skabelsen, 1. Mos. 1,1ff

Koret: Nu tændes 1000 julelys

2. læsning: Profeti om barnet, Es. 9,1-6

Koret: Sweet Jesus 

3. læsning: Bebudelsen, Luk. 1,26-33.38

Fællessalme: 

4. læsning: Jesu fødsel, Luk. 2,1-7

Koret: Det var ikke en nat som de andre

5. læsning: Englen hos hyrderne, Luk. 2,8-16

Koret: Ding dong merrily on high

6. læsning: De vise mænd, Matt. 2,1ff

Koret: En stjerne lyser klart

7. læsning: Ordet, Joh. 1,1ff

Fællessalme: 

8. læsning: Hymnen, Fil. 2,5-11

Koret: A Child is born 

9. læsning: Ny himmel og ny jord, Åb. 21,1-5a

Koret: Himlen i min favn

Bøn, Fadervor og Velsignelsen

Fællessalme: Dejlig er jorden 

Meddelelser

Postludium: Händel: Halleluja fra Messias